Medborgarhuset Lycksele

STARTSIDAOm MB Lycksele


1952 bildades Lycksele Folketshusförening. Nio år senare stod det nybyggda Merborgarhuset klart att invigas under sällan skådad pompa och ståt. I samband med detta bytte föreningen namn till Lycksele Medborgarhusförening UPA, bildad av 32 organisationer och 52 privatpersoner.

Lycksele Medborgarhusförening är andelsägt och har en styrelse på 7 personer och 5 ersättare.

Styrelse:
Marika Lindgren - Ordf.
Jan-Åke Westman - Vice ordf.
Birgitta Lundgren - Ledamot
Stig-Lennart Karlsson - Ledamot
Laila Axelsson Jonsson - Ledamot
Erik Genberg - Ledamot
Annelie Björnestål - Personalrepr.

Ersättare:
Mikael Ölmebäck
Niklas Karlsson
Gudrun Abrahamsson
Thure Johansson
Joel Bäcklund


I dagsläget är 40 organisationer och 58 privatpersoner andelsägare


Den senaste utbyggnaden - som togs i bruk 1991 och invigdes av dåvarande kulturministern Bengt Göransson - gör att MB idag förfogar över 9000 kvm.

Halva ytan disponeras av MB:s hyresgäster; Biblioteket, Lilla Bageriet och ACON.
I den andra halvan finns Bio- och teatersalong, sporthall, danslokal, konferens- och möteslokaler - här finns allt samlat under ett tak.


Välkommen till Medborgarhuset i Lycksele!

© Zakrison Media AB