Bli andelsägare, klicka för mer info

Är du intresserad av den verksamhet som MB bedriver och vill vara med och påverka kan du bli andelsägare!

En andel kostar 100,- och berättigar dig att delta på årsstämman.

För att blir andelsägare behöver vi ditt namn, adress och telefonnummer. Efter ansökan fattar styrelsen beslut om andelsägarskap.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig!