”Låt det aldrig hända!”

tisdag 24 september 2019, kl 18:30 - 21:00

”Låt det aldrig hända!”

Patrik Sjöberg föreläser med livet och karriären som utgångspunkt och ger sin berättelse om erfarenheter från sin tid inom föreningslivet.

Han gör det med både djup och humor.

Rädda Barnen berättar om hur föreningar och vuxna kan arbeta för att upptäcka och förhindra våld och övergrepp på barn.

Föreläsningen är kostnadsfri.

Anmäl dig på https://tinyurl.com/lycksele-raddabarnen

Frågor: infonord@rb.se

 

 

 

Top