Lill Lindfors

fredag 10 maj 2019, kl 19:00 - 20:30

Lill Lindfors har tillsammans med Mats Bergström på gitarr och Svante Henrysson på cello, genomfört ett flertal konserter och turnéer där de lyft fram poeter i ord och ton. Detta program är framför allt dedicerat till Jacques Werup som Lill samarbetat med och släppt albumet ”Gör mig lite levande”.

Biljettpris: 200,-
Scenpass: 150,-.
20 – 26 år: 50,-

Förköp hos MB.

Top