MB:s årsstämma

onsdag 15 maj 2019, kl 19:00

Andelsägare! Onsdag 15/5 kl 19.00 håller vi årsstämma.
Årsredovisningen finns att hämta i receptionen från den 8/5.
Anmäl ditt deltagande SENAST torsdag den 9/5.
Välkomna!

Top