Vem var Joe Hill?

måndag 16 september 2019, kl 19:00

En musik- och berättarföreställning om svensken som emigrerade till USA för att blir en av tidernas största textförfattare inom arbetarrörelsen.

I föreställningen får du följa hans liv, veta hur den amerikanska staten fick honom dömd, och hur han tillbringade sina sista dagar.

Det är en gripande berättelse om en av våra rebeller i historien.

 

Ett samarrangemang med ABF Mitt i Lappland.

Top