Om MB Lycksele

1952 bildades Lycksele Folketshusförening. Nio år senare stod det nybyggda Merborgarhuset klart att invigas under sällan skådad pompa och ståt. I samband med detta bytte föreningen namn till Lycksele Medborgarhusförening UPA, bildad av 32 organisationer och 52 privatpersoner.

Lycksele Medborgarhusförening är andelsägt och har en styrelse på 7 personer och 3 ersättare.

Styrelse 2020-2021

Marika Lindgren – ordförande

Jan-Åke Westman – vice ordförande

Thure Johansson – ledamot

Laila Axelsson Jonsson – ledamot

Mikael Ölmebäck – ledamot

Erik Genberg – ledamot

Cristina Cassini Bäckström – ledamot

Annelie Björnestål – Personalrepresentant, adjungerad till styrelsen

Ersättare:

Helen Jacobsson

Niklas Karlsson

Birgitta Johansson Dahlberg

 

Idag har MB 38 organisationer och 59 privatpersoner som andelsägare

Den senaste utbyggnaden – som togs i bruk 1991 och invigdes av dåvarande kulturministern Bengt Göransson – gör att MB idag förfogar över 9000 kvm.

Halva ytan disponeras av MB:s hyresgäster; bl a  Biblioteket, Bistro och ACON.
I den andra halvan finns Bio- och teatersalong, sporthall, danslokal, konferens- och möteslokaler – här finns allt samlat under ett tak.
Under fliken ”LOKAL” finns mer information om våra lokaler. Saknar du något är du välkommen att höra av dig! Tel 095012345, eller mail: info@mblycksele.se

Välkommen till Medborgarhuset i Lycksele!