MB:s årsstämma 16/6 2021. Klicka för mer info.

MB håller årsstämma onsdag 16/6 kl 19.00. Plats: MB Björken.

Årsmöteshandlingar finns för avhämtning från onsdag 9/6.

Anmälan krävs för deltagande i stämman och göras SENAST MÅNDAG 14/6 kl 12.00. Anmäl ditt deltagande på tel 09501245 mån-tors 08.00 – 12.00 eller skicka ett mail till info@mblycksele.se

Föreningar/företag: Den förening/företag som är andelsägare och vill representeras på stämman har möjlighet att utse ett ombud..

För att ett ombud skall godkännas skall det tillsammans med anmälan skickas in en fullmakt eller ett protokollsutdrag som ger dig rätt att företräda föreningen/företaget på MB:s årsstämma.

Saknas fullmakt kan du inte delta i besluten!

Anmälan om föreningens namn och vem som representerar föreningen samt fullmakt skall göras SENAST måndag 14/6 kl 12.00.

Är du osäker på om din förening är andelsägare är du välkommen att höra av dig till oss.

Välkomna!