MB:s årsstämma onsdag 15/5 kl 19.00

Årsredovisningen finns att hämta från den 8/5 i receptionen.
Anmäl ditt deltagande senast torsdag 9/5.
Välkomna!